4 augustus 1914 viel het Duitse leger België binnen.
Na verwoede gevechten in Luik, Namen en aan
De Gete trok het Belgische leger na enkele weken onder druk van een overweldigende vijand terug naar de stellingen rond Antwerpen. Deze tocht die voor een groot deel door Vlaams-Brabant ging en ondernomen werd door een uitgeput maar nog niet verslagen leger willen wij opnieuw laten herbeleven van 12 tot 17 augustus 2014.


Soldaten te voet, cyclisten, ruiters, paardenwagens en veldkeukens, gaan terug in colonne van op het slagveld in Halen tot in de martelarenstad Dendermonde. Dit met het oog op de herdenking en het in leven houden van onze geschiedenis.

-Contact--Links-
De Patrouilleurs
Levende geschiedenis